پیکج ۲ مجموعه آموزشی بالینی

تومان 39,000

.

190 فیلم آموزش بالینی شامل : توضیح بیماری ها و پروتکل درمانی و تمرین درمانی ها، مولف : GaryCrowley

بیش از 170 فیلم آموزش بالینی شامل : توضیح بیماری ها و پروتکل درمانی و تمرین درمانی ها، مولف : Doctor Jo

.

درصورتی که میخواهید این مجموعه را با تحفیف و همراه با مجموعه های آموزشی دیگر سفارش دهید به این آدرس Tavan2.ir/pack96  مراجعه نمایید

توضیحات

پکیج ۲ قسمت ۱ : ۱۹۰ فیلم آموزش بالینی

پکیج ۲ قسمت ۲ : ۱۷۰ فیلم اموزش بالینی