پکیج ۴ : ۷۰۰ ویدئوی آموزشی بالینی

تومان 35,000

.

در پکیج شماره 4 ، دو فیزیوتراپیست ، بیماری های مهم را بهمراه درمان آنها و تمرینات ، توضیح میدهند تهیه این پکیج به تمام همکاران توصیه میشود

.

درصورتی که میخواهید این مجموعه را با تحفیف و همراه با مجموعه های آموزشی دیگر سفارش دهید به این آدرس Tavan2.ir/pack96  مراجعه نمایید

توضیحات

در پکیج شماره ۴ ، دو فیزیوتراپیست ، بیماری های مهم را بهمراه درمان آنها و تمرینات ، توضیح میدهند تهیه این پکیج به تمام همکاران توصیه میشود