آموزش meridian / acupuncture

تومان 42,000

.

اگر در کلاس های آموزشی آکوپانکچر شرکت کرده یا کتاب هایی در این زمینه مطالعه نموده باشید ، از تاثیرات درمانی این تکنیک اطلاع دارید ، اما نیاز به یک مرجعی برای یادگیری درست نقاط و نحوه صحیح سوزن زدن میتواند یادگیری این تکنیک درمانی را تسهیل نماید / توان 2 در پیکج های جدید خود ، پیکج آموزشی آکوپانکچر را بصورتی کامل و عالی آماده نموده است / فیلم ها در دسته بندی درست براساس نقاط Meridian قرار گرفته اند

.

جهت خرید این مجموعه به همراه دیگر مجموعه های آموزشی  با تخفیف ویژه به آدرس Tavan2.ir/new96 مراجعه نمایید

توضیحات

این مجموعه از منابع مختلفی دانلود شده و بعضی هاش زیرنویس انگلیسی هم دارند