آموزش موبیلیزشن + درمان تریگرپوینت

تومان 35,000

.

فروش دو مجموعه آموزش عالی  همراه هم

1 مجموعه فیلم های آموزش موبیلیزشن مفاصل مختلف , joint mobilization    شامل  94 فیلم در 14 دسته بندی مفاصل بدن

2  آموزش درمان تریگر پوینت Trigger point   شامل 65 فیلم آموزش درمان  Trigger point

همراه با نرم افزار آموزش موبیلیزیشن مخصوص کامپیوتر   بصورت هدیه و رایگان در این مجموعه

.

درصورتی که میخواهید این مجموعه را با تحفیف و همراه با مجموعه های آموزشی دیگر سفارش دهید به این آدرس Tavan2.ir/pack96  مراجعه نمایید

توضیحات

joint mobilization    شامل  ۹۴ فیلم در ۱۴ دسته بندی مفاصل بدن

Trigger point   شامل ۶۵ فیلم آموزش درمان  Trigger point