آموزش فیزیوتراپی John Gibbons

تومان 29,000

.

190 فیلم آموزش بالینی شامل : توضیح بیماری ها و پروتکل درمانی و تمرین درمانی ها، مولف : John Gibbons

.

درصورتی که میخواهید این مجموعه را با تحفیف و همراه با مجموعه های آموزشی دیگر سفارش دهید به این آدرس Tavan2.ir/pack96  مراجعه نمایید

 

توضیحات

۱۹۰ فیلم آموزش بالینی فیزیوتراپی