آموزش تفسیر MRI و X-ray

تومان 32,000

.

مجموعه ای از فیلم های آموزشی نحوه خواندن و تفسیر کلیشه های رادیوگرافی ساده و MRI / گردن ، کمر ، زانو ، شانه و …. این مجموعه بسیار مفید است

.

جهت خرید این مجموعه به همراه دیگر مجموعه های آموزشی  با تخفیف ویژه به آدرس Tavan2.ir/new96 مراجعه نمایید

توضیحات

از منابع مختفلی دانلود شده و دارای زیرنویس انگلیسی میباشند