آموزش تست های ارتپدی و درمان های دستی فیزیوتراپی (منوال)

تومان 36,000

پکیج 3 : 250 فیلم درمان های دستی و تست های ارتپدی

آیا به یک منبع تصویری برای یادگیری تست ها تشخیصی و یا درمان های دستی مانند موبیلزیشن احتیاج دارید ؟ ما در پیکج شماره 3 همه این موارد را گردآوری کردیم

.

درصورتی که میخواهید این مجموعه را با تحفیف و همراه با مجموعه های آموزشی دیگر سفارش دهید به این آدرس Tavan2.ir/pack96  مراجعه نمایید

توضیحات

۲۵۰ فیلم درمان های دستی فیزیوتراپی و تست های ارتپدی